16 januari 2017: Eén klachtenloket voor alle woningzoekenden

Home » Blog » 2017 » 1e Kwartaal » 16 januari 2017: Eén klachtenloket voor alle woningzoekenden

16 januari 2017: Eén klachtenloket voor alle woningzoekenden

Vanaf 1 januari is er in Haaglanden één onafhankelijk loket voor klachten van woningzoekenden die staan ingeschreven bij Woonnet-Haaglanden. 

Tot nu toe hadden de negen gemeenten in de regio allemaal een eigen klachtenloket voor de woonruimteverdeling. Daarvoor in de plaats komt één regionale klachtencommissie voor alle woningzoekenden. 

De ‘Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling’ opereert geheel onafhankelijk van de corporaties en van Woonnet-Haaglanden. De commissieleden zijn deskundig op het gebied van woonruimteverdeling en huurrecht, maar zij zijn niet werkzaam bij een corporatie of een gemeente in Haaglanden. Voorzitter van de nieuwe klachtencommissie is Hans Schenkel. De klachtencommissie behandelt alleen klachten over het woonruimteverdelings-proces, bijvoorbeeld als woningzoekenden vinden dat ze onterecht zijn uitgeschreven. Ze behandelt geen onderhoudsklachten of klachten over de behandeling door medewerkers, daar zijn andere procedures voor. Lees meer . . .