28 april - 4 juli 2016: Bijeenkomsten huurdershuis inzake Woningwet

Home » Blog » 2016 » 2e Kwartaal » 28 april - 4 juli 2016: Bijeenkomsten huurdershuis inzake Woningwet

28 april - 4 juli 2016: Bijeenkomsten huurdershuis inzake Woningwet

In samenwerking met DGW en het Huurdershuis organiseerde huurdersvereniging een informatieavond voor alle huurders van DGW in het kader van de Herziene Woningwet in 2015. Niet alleen worde alle huurders geïnformeerd van de wijzigingen van de Woningwet, maar ook worden kandidaatsleden van het bestuur van In De Goede Woning geworven en huurders die over diverse onderwerpen willen meedenken en participeren in tal van activiteiten.

De lezingen vonden in diverse wijken plaats om zodoende veel huurders te kunnen trekken. De eerste bijeenkomst vond plaats in het Parochieel Centrum in het Nicolaasplein (dorp), de tweede in het wijkgebouw aan de Albrandswaart (Meerzicht), de derde in De Vlieger (Rokkeveen) en de vierde in het Castellum Palenstein.

De spreker van de bijeenkomsten was Francis Bevers van het Huurdershuis, Menno Breijman en Rob van den Ent van huurdersvereniging In De Goede Woning. Meer dan 250 huurders hadden de bijeenkomsten bijgewoond en een 13-tal hebben toegezegd op de één of andere wijze te participeren in de activiteiten van de huurdersvereniging IDGW. Een tweetal huurders wilde toetreden tot het bestuur en een zestal in een specifieke commissie van de huurdersvereniging.

Op 23 augustus 2016 vond er een gezamenlijk overleg plaats tussen de huurders die willen participeren in de activiteiten van IDGW, gespreksleider Francis Bevers en het bestuur van de huurdersvereniging. Tijdens dit overleg kwamen diverse onderwerpen aan de orden, zoals dienstverlening van DGW, leefbaarheid en veiligheid, groenvoorziening & riolering, onderhoud, dienstverlening van de huismeester, VVE & huurder, financiën, voorrangsverklaring bij sloop, woonruimteverdeling, prestatieafspraken en de versterking van het bestuur van IDGW.

De heer Donker wilt zich gaan inzetten voor duurzaamheid en met name het gebruik van zonnepanelen. Jacques de Roos en Lieneke willen zich gaan inzetten voor leefbaarheid en veiligheid. Francois en Lieneke Visser hadden belangstelling voor een functie in het bestuur en zullen de volgende bestuursvergadering bijwonen.