20 April 2016: Lezing wonen in Zoetermeer

Home » Blog » 2016 » 2e Kwartaal » 20 April 2016: Lezing wonen in Zoetermeer

20 April 2016: Lezing wonen in Zoetermeer

D66 organiseerde een thema-avond over wonen in Zoetermeer. Sprekers waren Rosemarie Weber, (beleidsmedewerker DGW), Arnold de Koster (makelaar) en Menno Breijman (voorzitter van In de Goede Woning).  De avond werd gesplitst in drie delen:

1. Huurmarkt;

2. Koopmarkt;

3. Geschiedenis van de stedenbouw in Zoetermeer.

Rosemarie Weber beet het spits af door een uitgebreide uiteenzetting van de huurmarkt in Zoetermeer te geven, de problemen die zich voordoen bij de huurmarkt in Zoetermeer en de plannen die De Goede Woning in Zoetermeer heeft. Deze onderwerpen kwamen ook aan bod tijdens het Kenniscafé van DGW op 7 april, waarbij speciale aandacht werd geschonken aan de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen, de wachttijden in Zoetermeer, bedreigingen van de sociale huurmarkt, de Nieuwe Woningwet, de lokale prestatieafspraken en diverse bouwprojecten van DGW in Zoetermeer, waaronder de realisatie van betaalbare jongerenwoningen in Casa Italia en binnenkort bij Cadenza. Ook vertelde zij over de diverse bouwplannen die DGW in Zoetermeer wilt realiseren.

Arnold gaf een uiteenzetting van de koopmarkt in Zoetermeer, de voor- en nadelen van huur en verkoop van woningen en de realisatie van de plannen van D66 ten aanzien van de huisvesting en openbare ruimte.

Menno gaf een beeld van de geschiedenis van de bouwplannen in de wijken van Zoetermeer, de realisatie van de diverse wijken en de infrastructuur in Zoetermeer en de realisatie van het structuurplan Groot Zoetermeer met de beoogde 100.000 inwoners die in 1991 tot stand kwam.

Desondanks werd er in Zoetermeer verder gebouwd tot in de wijk Oosterheem in 1999. In 2004 werd gestart met de wijkvernieuwing van Palenstein, die echter in verband met de Economische crisis pas jaren daarna met de plannen kon worden gestart en een overeenkomst werd ondertekend in het Stadstheater tussen de gemeente en de drie woningcorporaties van Zoetermeer.

Verder kwam aan de orde de toekomstige stedenbouwkundige plannen in Zoetermeer, bezien door een visionair, die onder meer voorspelde dat er een derde station in Zoetermeer zal verschijnen en er een fietsen pad zal worden gerealiseerd, die Zoetermeer zal verbinden met de Noorzeekust.  Daarnaast zullen de beleidsmakers worden geconfronteerd met een sterk vergrijsde stad in 2040.