9 januari 2016: Nieuwjaarsreceptie IDGW

Home » Blog » 2016 » 1e Kwartaal » 9 januari 2016: Nieuwjaarsreceptie IDGW

9 januari 2016: Nieuwjaarsreceptie IDGW

Savelsbos 1A is de plaats en het decor van een gezamenlijke bijeenkomst van gasten uit Zoetermeer, die het nieuwe jaar 2016 inluiden. Naast wethouder Taco Kuiper, de Raad van Commissarissen Marie-Christine Schoordijk/ Raymond Pijper, Ed Pannebakker en directieleden van De Goede Woning waren ook vertegenwoordigers van de zusterhuurdersverenigingen van Vestia en Vidomes en leden van diverse Bewonerscommissies aanwezig. Het werd een genoeglijk samenzijn van allen, die betrokken zijn met de sociale huisvesting in Zoertermeer. Het nieuwe jaar biedt voldoende mogelijkheden om gezamenlijk de krachten te bundelen voor voldoende betaalbare woningen in een leefbare woonomgeving. Voorzitter Menno Breijman van huurdersvereniging verwelkomde alle gasten en met name wethouder wonen, Taco Kuiper die voor het eerst de receptie van huurdersvereniging In de Goede Woning heeft bijgewoond. Verder dankte hij alle aanwezigen voor de bijzondere samenwerking in de afgelopen periode en toostte met een glas champagne in zijn hand op het nieuwe jaar met de wens dat de goede samenwerking ook in 2016 wordt voorgezet. Vervolgens gaf hij het woord aan Taco Kuiper, die te kennen had gegeven ook iets te willen zeggen. Taco gaf in zijn toespraak aan hoe goed de onderlinge samenwerking en communicatie tussen alle betrokken onderdelen van De Goede Woning is geregeld en als model kan dienen voor andere corporaties en huurdersorganisaties in Zoetermeer. De positieve insteek van zowel de corporatie, de raad van commissarissen en de huurdersvereniging sprak hem bijzonder aan. Alle aanwezigen konden terugzien op een geslaagde middag met loempia, s, bitterballen, kaas en andere traktaties en ontvingen bij vertrek een attentie van huurdersvereniging In De Goede Woning.