14 februari 2016: Lokale prestatieafspraken Zoetermeer

Home » Blog » 2016 » 1e Kwartaal » 14 februari 2016: Lokale prestatieafspraken Zoetermeer

14 februari 2016: Lokale prestatieafspraken Zoetermeer

Sinds de invoering van de Nieuwe Woningwet in 2015 is de Gemeente verplicht om samen met de corporaties en de huurdersbelangengroepen in Zoetermeer lokale prestatieafspraken te maken met betrekking tot de sociale huurmarkt. Jaarlijks doen de corporaties DGW, Vestia en Vidomes een bieding met betrekking tot bouwplannen en andere plannen in Zoetermeer. Het gaat hierbij onder meer om de bouw van betaalbare sociale woningen, de betaalbare woningvoorraad in Zoetermeer en de leefbaarheid en veiligheid van wijken. Voldoende kwalitatief goede, betaalbare woningen in een leefbare woonomgeving in Zoetermeer is het doel van alle betrokken partijen. Helaas heeft Vestia door financiële problemen niet aan de verwachtingen van de andere partijen kunnen voldoen en de prestatieafspraken worden met een bijzondere opmerking over Vestia door de Gemeente en corporaties ondertekent. De huurdersorganisaties ondertekenen de prestatieafspraken niet, omdat de bieding van Vestia te grote gevolgen heeft voor de sociale woningvoorraad in Zoetermeer; door het besluit van Vestia om vrijkomende woningen voor 45% te verkopen, betekent dit een langere wachttijd voor huurders die op zoek zijn naar een woning. In de loop van 2016 heeft Vestia haar bod voor een belangrijk deel gewijzigd, waardoor slechts 1/3 deel van de vrijgekomen sociale woningen wordt verkocht. Op 8 december 2016 wordt de aangepaste versie van de Lokale prestatieafspraken door alle betrokken partijen ondertekent op het stadhuis.