Home » Huurdersvereniging » Organigram » Bewoners Commissies

Bewoners Commissies

Een bewonerscommissie is binnen een wooncomplex een organisatie die de belangen van de huurders van dat complex behartigt. Bewonerscommissie hebben dezelfde rechten als die van een huurdersvereniging, doch uitsluitend voor het desbetreffende complex.
Zij plegen met de corporatie regelmatig overleg over alle zaken die betrekking hebben op het desbetreffende complex, zoals grootonderhoud, veiligheid van woningen, leefbaarheid, overlast e.d.
De corporatie heeft de plicht om de bewonerscommissie relevante informatie te verstrekken, bijvoorbeeld ten aanzien van het beleid van de servicekosten, veiligheid en tal van plannen die te maken hebben met het desbetreffende complex.
De bewonerscommissies sluiten met de corporatie een Samenwerkingsovereenkomst, waarin diverse zaken zijn opgenomen die voor de huurders van het complex van belang zijn.