Home » Bewoners commissies

Bewoners commissies

Een bewonerscommissie is binnen een wooncomplex een organisatie die de belangen van de huurders van dat complex behartigt. Bewonerscommissie hebben dezelfde rechten als die van een huurdersvereniging, doch uitsluitend voor het desbetreffende complex.

Zij plegen met de corporatie regelmatig overleg over alle zaken die betrekking hebben op het desbetreffende complex, zoals grootonderhoud, veiligheid van woningen, leefbaarheid, overlast e.d.

De corporatie heeft de plicht om de bewonerscommissie relevante informatie te verstrekken, bijvoorbeeld ten aanzien van het beleid van de servicekosten, veiligheid en tal van plannen die te maken hebben met het desbetreffende complex.

De bewonerscommissies sluiten met de corporatie een Samenwerkingsovereenkomst, waarin diverse zaken zijn opgenomen die voor de huurders van het complex van belang zijn.

Oprichten van een bewonerscommissie 

Een bewonerscommissie kan worden opgericht door de bewoners van een complex van huurwoningen van De Goede Woning door de benoeming van minimaal drie bestuursleden, die namens het complex het overleg doet met De Goede Woning. De kosten van een bewonerscommissie worden door de corporatie vergoed, zoals vergaderkosten, kosten consumpties, drukwerk, verzendkosten en dergelijke. Stuur een e-Mail naar ineke.monshouwer@dgw.nl  voor hete oprichten van een BC. 

Alferbos

Camee

Casa Italia

Jacob du Mee

Jagersbos

Kraaienveld

La Dame Blanche

Meer Inzicht

Savelsbos

 

 
 


De huurdersvereniging ondersteunt de bewonerscommissie in tal van zaken, zoals bij het oprichten van een bewonerscommissie, het geven van advies en helpen diverse problemen met de corporatie op te lossen tijdens het gesprek met de Directie van de corporatie en/of met de leden van de Raad van Commissarissen.


@ Huurdersvereniging ""in de Goede Woning"" (HVIDGW)