huurdersvereniging "In de Goede Woning"

HOME: Alles onder één dak

Wij hopen via deze website een intensiever contact op te bouwen met onze achterban. Uiteraard blijft een schriftelijk contact bestaan, omdat niet iedereen gebruik maakt van een computer.

Omdat er in Zoetermeer de komende jaren nog steeds wordt gesloopt en gebouwd zijn wij als huurdersvereniging in het kader van de Lokale Prestatieafspraken regelmatig in gesprek met het gemeentebestuur, de woningcorporaties en andere huurdersorganisaties in Zoetermeer.

In die gesprekken willen wij vooral aandacht vragen voor onderwerpen als sociale woningvoorraad, betaalbaarheid van woningen, doorstroming, vergrijzing, veiligheid en leefbaarheid inde wijken.

Naast de Nieuwsbrieven die jaarlijks verschijnen en die kunnen worden gedownload komen ook actuele nieuwsonderwerpen aan de orde.

De website is geheel gerenoveerd. Dit betekent o.a. dat hij responsief is gemaakt. Hierdoor wordt hij op alle tablets en smartphones goed leesbaar. Met uw smartphone kunt u dit testen, door de Quick Reference (QR)-code hieronder te scannen.